სერვისები

ფასადის ინჟინერინგი

ფასადის ინჟინერინგი

კომპანია „ეუროფასადი“ წლებია გარე და შიდა ფასადების მოპირკეთებაზე ზრუნავს და დაინტერესებულ პირებსა თუ კომპანიებს მაღალი ხარისხის მომსახურებას უწევს. 
ფასადის ინჟინერინგი ესაა გზა ფასადის (ინტერიერის) მოპირკეთების, პროექტის იდეიდან მის პრაქტიკულ განხორციელებამდე.

მომსახურება მოიცავს:

  • ფასადისა და ინტერიერის პროექტირებაში მონაწილეობას;
  • დამაგრების კვანძების საინჟინრო დამუშავებას;
  • მასალების ოპტიმიზაციას;
  • მასალების სტრუქტურული ანალიზს;
  • მასალების თერმული ანალიზს;
  • ქარის დატვირთვების გამოთვლას.


გთავაზობთ დამაგრების სისტემებს ვენტილირებადი ფასადებისთვის:

 

ფდს 1 - ფასადზე ხილული(მოქლონზე) დამაგრების სისტემა
ფდს 2 - ფასადზე უხილავი(წებოზე) დამაგრების სისტემა
ფდს 3 - ფასადზე უხილავი(აგრაფენ პროფილზე) დამაგრების სისტემა.