პორტფოლიო

საცხოვრებელი სახლის ფასადი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადი.
შესრულებულია  2010 წელს.

  • გამოყენებული  იქნა FunderMax - ის პანელი 0085 

ლოკაცია

საქართველო, ბათუმი

ბრენდები

FunderMax

დეკორი

გამოყენებული იქნა FunderMax - ის პანელი 0085

დასრულება

25.05.2010