პორტფოლიო

საცხოვრებელი სახლის ჭიშკარი

  • საცხოვრებელი სახლის ჭიშკარი
  • გამოყენებული მასალა: FunderMax - 0344, 5172, 0156, 0801

 

 

 

 

 

 

 

 

ლოკაცია

საქართველო, თბილისი, გახოკიძის 2/ა

ბრენდები

FunderMax

დეკორი

გამოყენებული მასალა: FunderMax - 0344, 5172, 0156, 0801

დაწყება

30.06.2021