ჩვენი პროექტები
ალგანი"-ის ცენტრალური ოფისის გარე ფასადი, არქიტექტორი გიორგი კაციტაძე