ჩვენი პროექტები
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ბაქოს გარეუბან ბიალგიში. FunderMax, არქიტექტორი: ფარიდ აკმეევი