ჩვენი პროექტები
VTB ბანკის ცენტრალური ოფისის ტერასის ავეჯი. FunderMax. არქიტექტურა: "ვითიბი ბანკი"-ს არქიტექტურული ჯგუფი