ჩვენი პროექტები
ჰიდროელექტროსადგურის შენობის ფასადი დარიალის ხეობაში. გამოყენებულია Cetris-ის ფილები. არქიტექტურა "ფერი"