ჩვენი პროექტები
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მეორე კორპუსი. არქიტექტორი: ლუკა ჩაგანავა