ჩვენი პროექტები
საცხოვრებელი სახლის ფასადი აბაშიძის 16-ში. გამოყენებულია Prodema. არქიტ. გიორგი ინასარიძე