ჩვენი პროექტები
საცხოვრებელი კორპუსი მცხეთის ქუჩაზე, არქიტექტორი გეგა ასტახიშვილი