ჩვენი პროექტები
საცხოვრებელი კორპუსი დიდ დიღომში, არქიტექტორი დავით კიპაროიძე