ჩვენი პროექტები
61-სკოლის ფასადი. დოლიძის ქუჩა. პროექტის ავტორი ეკა აბაკელია. ფასადის მასალები,მონტაჟი ეუროფასად ჯორჯია