ჩვენი პროექტები
2013 წ. 14-19 იანვარი. მიუნჰენის სამშენებლო გამოფენა