ჩვენი პროექტები
2011 წ. 14-19 იანვარი. მიუნჰენის სამშენებლო გამოფენა