ჩვენი პროექტები
2012 წ. მარტში...კომპანია "ეუროფასადი" ქართველ არქიტექტორების ჯგუფთან ერთად იმყოფებოდა Metawell და FunderMax-ის ქარხნებში გერმანიასა და ავსტრიაში.