ჩვენი პროექტები
ჩვენი პროექტი:"ისტორიული მუზეუმი გრემში"(არქიტექტორი გოგი კვიწინაშვილი) აღიარებული იქნა FunderMax-ის თვის საუკეთესო პროექტად და მოხვდა FunderMax-ის საიტზე.