ჩვენი პროექტები
MAX - მედიცინა

საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

MAX - მედიცინა

ხანძრის მიმართ მაღალი გამძლეობა და ბოლის მცირე გამოყოფა Max Resistanse - ს ერთ - ერთი მთავარი უპირატესობაა რაც იძლევა საშუალებას პანელები გამოყენებული იქნას მედიცინაში, ქიმიურ და კვების მრეწველობაში.
30 წელზე მეტია MAX Resistance - ს ჰიგიენური პანელები გამოიყენება  კედლებისა და ჭერის მოსაპირკეთებლად. მათგან ასევე ამზადებენ სანიტარულ და ჰიგიენურ კარადებსა და კაბინებს, ლაბორატორიულ აღჭურვილობას.

 

MAX Resistance მოთხოვნადია ამ სეგმენტში მაღალი სიმტკიცის, ცვეთის მიმართ მედეგობის და ანტივანდალური თვისებების გამო.

მაქს - პანელების ერთერთი მთავარი განმასხვავებელი ყველა სხვა მასალისაგან არის მისი ორმხრივი ანტივანდალური ზედაპირი. მაგრამ - თუ განსაკუთრებული მექნიკური ზემოქმედებით ზედაპირი მაინც დაზიანდა, ამ შემთხვევაშიც  კი არაა აუცილებელი ახალი პანელის შეკვეთა -

საკმარისია მხოლოდ გამოვაბრუნოთ დაზიანებული პანელი!

ჭუჭყი თუ საღებავი ვერ აღწევენ მასალის შიგნით. მეტიც, პანელის ზედაპირს აქვს თვისება თავად აიცილოს წყალი და ჭუჭყი.

MAX Resistance მდგრადია სიგარეტით ამოწვის მიმართ. ანთებული სიგარეტი ვერ აზიანებს ზედაპირს - ის მასზე კვალსაც კი ვერ ტოვებს.

სამედიცინო ავეჯი 
MAX - პანელებისგან
სამედიცინო ავეჯი 
MAX - პანელებისგან
MAX - პანელი 
ანტიბაქტერიულია 
მაგიდის თავები 
საოპერაციოში
MAX - პანელებისგან 

 

სამედიცინო ავეჯი 
MAX - პანელებისგან
ქიმიურად მდგრადი 
MAX- პანელები 
მედიცინაში
ლაბორატორიული 
კარადები,თაროები,
მაგიდები
MAX - პანელებისგან
სამედიცინო ავეჯი 
MAX - პანელებისგან

მაქს - პანელების თბილი ფერები შენობაში ქმნიან მშვიდ გარემოს. ინტერიერის სერიული ფერების გარდა შემუშავებული იქნა ფერთა სპეციალურ გამა რომელიც რეკომენდებული ფსიქოლოგებისა და ექიმების მიერ. 

 

Max-resistanse - ს ფერთა გამა

/0080 RE /0075 RE /0063 RE /0074 RE /0851 RE /0085 RE
Black Dark Grey Reseda Green Pastel Grey Winter White  White