105 მეტრიანი სიმაღლის შენობა Fundermax-ით მოპირკეთდება