საფინანსო ორგანიზაცია ” რიკო”-ს ბათუმის ოფისი. არქიტექტორი დადუნა შათაშვილი