სასტუმრო Grove ინტერიერის კედლების მოპირკეთება

ადგილი: კვინიტაძის ქუჩა, თბილისი

მასალა: FunderMax-ის HPL და (Tectiva) ფიბროცემენტის ფილები.

ავტორი:არქიტექტურის ლაბორატორია

წელი: 2016