ადგილი:შეკვეთილი, გურია, საქართველო

მასალა: Fundermax