ადგილი : ვარაზისხევი, თბილისი

არქიტექტორი: ნუგო დვალიშვილი

პრემია: თბილისის საერთაშორისო არქიტეტურული კონკურსის საზოგადოებრივი შენობების
ნომინაციის გამარჯვებული

მასალა: Fundermax