მიმდინარე ფასადის პროექტი ურეკში.

გამოყენებული მასალა: FunderMax;ფერი 0803

არქიტექტორი: შოთა დარჩია

ფასადის მასალები და მონტაჟი:”ეუროფასადი”