სტანდარტული ზედაპირი: NT
ფერების ნატურალური სისტემა : S 0502-G50Y CMYK: C1 M0 Y2 K0 :

Max Compact Exterior | ხარისხი F

  • 2800 x 1300 – სისქე: 2,0 – 13,0 მმ
  •  4100 x 1300 – სისქე: 2,0 – 13,0 მმ
  •  2800 x 1854 – სისქე: 2,0 – 13,0 მმ
  •  4100 x 1854 – სისქე: 2,0 – 13,0 მმ

ინფორმაცია HEXA ზედაპირის შესახებ

Max Compact Exterior | ხარისხი F

  •  4100 x 1854 – სისქე: 6,0 – 20,0მმ

NG -პრიალა ზედაპირი

4100 x 1300 – სისქე: 8, 10, 12მმ

მაგალითები:

ბათუმის Mcdonalds
პერფორირებული თეთრი ფერი თელავის იუსტიციის სახლში
თეთრი ფერით მოპირკეთებული აგარაკი
თეთრი კოშკი ესპანეთში