ადგილი:თბილისი

მასალა: Fundermax

პროექტის ავტორი: ეკა აბაკელია

მოპირკეთება: “ეუროფასადი”

 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა
 • 61-ე საჯარო სკოლა