გამოყენებული მასალა: Fundermax

მონტაჟი: “ეუროფასადი”