ახალციხის მეხუთე სკოლის რენოვაცია

ადგილი: ახალციხე

გამოყენებული მასალა : FunderMax exterior 6 mm, 0272 Summerapfel

არქიტექტორი: კ მშვიდობაძე


ახალციხის მეხუთე სკოლის განახლებული ფასადი